Doğan Kuban Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Doğan KUBAN Mimar, sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni (Paris 1926).

Ankara Gazi Lisesi’ni, İstanbul Teknil Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi (1949). 1952’de aynı fakültenin Mimar lık Tarihi kürsüsüne asistan olarak girdi Osmanlı barok mimarisi hakkında bir de neme adlı doktora tezini verdi (1954) 1955 yılında Roma’da ve İtalya’nın diğer bölgelerinde İtalyan rönesans mimarisi üzerinde araştırmalar yaptı ve 1958’de OsmanlI dini mimarisinde iç mekân teşekkülü, Rönesans’la bir mukayese başlıklı teziyle eylemli doçent oldu. 1962’de «Doktora Üstü Fulbright Bursu»nu kazanan Doğan Kuban, o yıl Michigan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne konuk öğre tim üyesi olarak katıldı, 1963’te de Har-vard Üniversitesi’nin verdiği bir bursla Washington’daki Dumbarton Oaks Bizans Araştırmaları Merkezi’nde bir yıl anadolu hıristiyan yapıları kataloğu üzerinde çalıştı ve 1964’te yurda döndü. 1965’te Anadolu türk mimarisinin kaynak ve sorunları adlı teziyle profesörlüğe yükseldi. İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüsü profesörü, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü başkanlığını yaptı. 1974-77 arasında da İTÜ Mimarlık Fakültesi dekanlığını yaptı. 1979-80’de Uluslararası İslam Tarihi Sanatı ve Kültürü Araştırmaları Merkezi (IRCICA) başkanı seçilmiş ve merkezin İstanbul’da kurulması çalışmalarını gerçekleştirdi.1991’den bu yana “İstanbul” dergisi, 1993-95 arasında “Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi” yayın kurulu eşbaşkanlığını üstlendi; 1983’te O.Grabar’ın yayın yönetmenliğini yaptığı, İslam sanatı ve mimarlığı alanındaki “Muqarnas” dergisinin danışma kurulu üyesi olmuştur. 1979-83 arasında, merkezi Cenevre’de bulunan Ağa Han Mimarlık Ödülü’nde yönetim komitesi üyeliği yapmıştır. 1980’de Pakistan’ın Lahor kentinde düzenlenen “İslam Ülkeleri Koruma” konulu uluslar arası kongreye UNESCO uzmanı olarak katıldı.

Anadolu’da yoğun araştırmalar yapan, çeşitli kazılara katılan Doğan Kuban, Michigan Üniversitesi’nin Suriye’de Kasr al-Hayr’da yaptığı kazılarda da heyetin mimarıydı. Bu arada İstanbul’daki Kalenderhane Camii ve çevresi kazısını Dr. L Striker’le birlikte yönetti; bugün de Kalenderhane Camiı’ni restore ediyor. Biı yandan da Edirne için bir anıtsal monografi hazırladı ve Sarayiçi’nde kazılar yaptı.

1967’de Michigan Üniversitesi, 1970’te Minnesota Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinde konuk profesör olarak İslâm ve türk sanatı dersleri veren, çeşitli batı ülkelerinde, Pakistan ve İran’da türk sanatı ve şehirleri konusunda konferanslar düzenleyen Doğan Kuban, özellikle bazı konularda tartışma ortamı yaratmağa çalışmış, İslâm sanatının artık yeni bir bakış açısıyle yorumlanması gerektiğini ileri sürerek, kesin bir bütünlük duygusunun hiç bir zaman İslâm sanatı için geçerli olmadığını belirtmiştir. Anadolu’-da oluşan Türk mimarisinin kaynaklarını ve gelişmesini bağnaz bir ulusçuluk kavramı içinde düşünmeyen, oluşumun büyüklüğündeki nedenleri daha tutarlı yöntemler içinde görmeğe çalışan Kuban, Anadolu mimarîsinin ve sanatının bölgesel özelliklerindeki belirgin yanlarını, ortaya çıkan değişik görüntülerin nedenlerini saptamağa çalışan çok yönlü bir araştırmacıdır.

Eserleribaşlıca

1954    Osmanlı barok mimarisi hakkında bir deneme
1958    Osmanlı dini mimarisinde iç mekân teşekkülü. Rönesans’la bir mukayese
1961    Bir Batı Anadolu gezisi izlenimleri
1965    Anadolu türk mimarisinni kaynak ve sorunları
1970 – 1973 Türkiye sanatı tarihi
1973    Mimarlık kavramları
1974   The mosqua and Ha early development, Müslim religions architecture (Cami ve ilk gelişimi, İslâm dini mimarîsi) [Leiden]
1974 İstanbul au fil du temps (Zaman akışı içinde İstanbul) [Paris]

Daha yeni Daha eski