Enver Aka Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Enver AKA, asker, siyaset adamı (Edirne 1901-İstanbul 1988).

Bir süre Kuleli Askeri Lisesi’nde okudu. Kurtuluş Savaşına katılmak üzere Anadolu’ya geçerek (1920) Ankara Zabit Namzetleri Talimgâhı’nı bitirdi. İnönü ve Sakarya savaşlarına, Büyük Taarruza katıldı, üsteğmenliğe yükseldi. Daha sonra Moskova (1932), Paris, Londra (1943) askeri ataşeliklerinde görev alan Enver Aka, 1957’de korgeneralliğe yükseldi. NATO ve CENTO’da Türk askeri temsilciliği yaptı. 1961’de Adalet Partisi’nden Balıkesir senatörü seçildi, daha sonra Cumhuriyet Senatosu başkanlığına getirildi (1963-1965). Aka’nın Senato üyeliği 1969’da sona erdi.

Daha yeni Daha eski