Fazlı Faik Yeğül Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fazlı Faik YEGÜL, veteriner hekim, kimyacı (Selânik 1882-İstanbul 1965).

Yüksek Veteriner Okulu’nu bitirdi (1903); Berlin’de kimya ihtisası yaptı (1909-1911). Yurda dönüşünde (1911) Yüksek Veteriner Okulu’nda kimya ve toksikoloji öğretmeni olan Yegül, 1933’te Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi doçentliğine atandı; 1936’da profesör, 1939’da Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü başkam oldu. Bu arada iki kez dekanlık yaptı (1940-1942; 1944-1946). Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne seçimle getirilen ilk rektördü; bu görevdeyken emekliye ayrıldı (1947). Yegül’ün 20 kadar makalesi ve Toksikoloji (1945), Veteriner adlî tıp (1959) adlı iki kitabı var.

Daha yeni Daha eski