Feridun Fikri Düşünsel Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Feridun Fikri DÜŞÜNSEL, siyaset adamı (İstanbul 1882-Ankara 1958).

İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1914), sonra bir süre avukatlık yaptı. 1923’te Paris Hukuk Fakültesinde doktora yapan Feridun Fikri, yurda dönüşünde Dersimden milletvekili seçilerek (1923-1927) siyasi hayata girdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na katıldığı (1924) gerekçesiyle İstiklâl Mahkemesi’nde yargılandı ve beraat etti. 1939 ve 1943 seçimlerinde C.H.P. Bingöl milletvekili olarak T.B.M.M.’de yer aldı. 1946’da meclis başkanvekilliğine getirilen Düşünsel, aynı yıl yapılan seçimlerde gene Bingöl’den milletvekili seçildi. 1950’den sonra siyasi hayattan çekilerek avukatlık mesleğini sürdürdü.

Daha yeni Daha eski