Ferit Hakkı Saymen Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ferit Hakkı SAYMEN, hukuk profesörü (Selânik 1910-İstanbul 1967).

Paris Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1934’te İstanbul Hukuk Fakültesinde medeni hukuk asistanı, 1940’ta doktor, 1942’de doçent oldu. 1952’de Medeni Hukuk kürsüsünün yönetimiyle görevlendirilen Saymen, 1957’de profesörlüğe getirildi. Ayrıca iş hukuku dersleri de okuttu ve modern Türk iş hukuku doktrininin kurucusu oldu.

Daha yeni Daha eski