Ferit Tüzün Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

Ferit Tüzün (1929-1977), Türk besteci ve müzikolog olarak tanınan önemli bir figürdür. Türk müziğine ve klasik batı müziğine önemli katkılarda bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldıktan sonra yurt dışında çeşitli ülkelerde müzik eğitimi gördü. Dönemin önemli bestecilerinden etkilendi ve modernist tarzda eserler bestelemeye başladı.

Türk müziğinde geleneksel motifleri modernist bir bakış açısıyla yorumladı. Besteleri genellikle klasik batı müziği formalarına dayanırken, Türk müziği unsurlarını da içerir. Bunun yanı sıra, çağdaş müzik akımlarından da etkilendi ve eserlerinde deneysel tekniklere yer verdi.

Ferit Tüzün, Türkiye'de modern müziğin gelişimine önemli katkılarda bulundu ve birçok ödül kazandı. Ancak genç yaşta hayatını kaybettiği için potansiyelinin tam olarak ortaya çıkamadığı düşünülüyor. Eserleri hala Türk müziği repertuarının önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Daha ilkokul çağında müziğe yatkınlığı beliren Ferit Tüzün, Ulvi Cemal Erkin’in desteğiyle 1941 yılında Devlet Konservatu-varinın Piyano bölümüne girdi.’ Kendi kendine edindiği armoni bilgisini Necil Kâzım Akses’in yardımıyla pekiştirerek sınavla Besteleme bölümüne alındı. 1949’-da Piyano, 1952’de Besteleme bölümünü bitirdi ve o yıl asistanlığa getirildi. 1954’-te, Millî Eğitim Bakanlığı hesabına, orkestra yöneticiliği öğrenmek üzere Almanya’ya gönderildi. Münih’te Fritz Lehmann ve Adolf Mennerich’in derslerine katıldı. 1959’da orkestra yöneticiliği diplomasiyle yurda döndü. Ankara Devlet Orkestrası’-nın başında ilk başarısını Otello operasının yönetiminde elde etti. Askerliğini yaptıktan sonra Konsolos, Traviata, Serva, Padrona operalarını, 1966’da da kendi eseri Çeşmebaşı balesini Bulgaristan’daki gösteride başanyle yönetti.


Ferit Tüzün’ün, bitirme sınavı için hazırladığı Üçlü (1950), Canzonelta ve Gavotta (1951), Senfoni (1951) gibi çalışmaları yanında başlıca eserlerini şöyle sıralayabiliriz:

•    Cahit Külebi’nin Atatürk Kurtuluş Savaşı’ nda şiiri için fon müziği (1952). Eseri Amerika’nın Sesi Radyosu, Atatürk’e ayrılan bir programda kullanılmak üzere ısmarlamıştı.

•    Orkestra için Anadolu süiti (1954). Beş bölümden oluşan (Halay, Horon, Zeybek, Oyun havası ve Bar) bu süit Yapı ve Kredi Bankası’nın düzenlediği yarışma için hazırlanmış ve ikinci gelmişti. Besteci daha sonra, süitten Halay ve Zeybek bölümlerini çıkardı, eser bu yeni biçimiyle 1958’de Münih Filarmonisi tarafından çalındı.

•    Kapriçyo ve Hümoresk. 1956’da bestelenen Kapriçyo, 1957’de Münih Filarmo-nisi’nce çalındı, konserden sonra da besteciye Hümoresk sipariş edildi. 1957’de tamamlanan Hümoresk’i besteci Nasreddin Hoca’ya ithaf ettiği için, eser bazen Nasreddin Hoca diye de anılır.

•    Bale süiti Çeşmebaşı (1964). Koreografisini Dame Ninette de Valois’nın hazırladığı bu bale, Anadolu süitinin üç bölüm eklenerek genişletilmiş biçimidir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski