Fritz Neumark Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fritz NEUMARK, iktisatçı (Hannover 1900-1991).

1933 üniversite reformu sırasında Türkiye’ye çağırılan Prof. Neumark, 1933’ten 1952’ye kadar İstanbul Üniversitesinde iktisat dersleri verdi. 1952’de yurduna dönerek Frankfurt’ta iktisat profesörlüğü, 1958 -1962 arası Sosyal Politika Birliği (Verein für Socialpolitik) başkanlığı, 1960-1962 yıllarında Ortak Pazar Vergi ve Maliye Komisyonu başkanlığı yaptı. 1965 itibren Batı Almanya Maliye Bakanlığında Bilimsel Danışma Komitesi başkanlığı yapmış olan Neumark’ın
başlıca eserleri, Konjonktür ve vergiler (1930), Müdahaleci devletin iktisadi ve mali problemleri (1961), Geçmişte ve şimdi vergilendirme prensipleri (1965), Maliye politikası ve büyüme istikrarsızlıkları (1968), Âdil ve iktisaden akılcı vergi politikasının esasları (1970), Maliye politikası, müdahaleciliğin teori ve tatbikatı’dır (1970).

Daha yeni Daha eski