Fuat Ağralı Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Fuat AĞRALI, devlet adamı ve maliyeci (Midilli 1878-İzmir 1957).

Mülkiye Mektebi’ni bitirdi (1903). Çeşitli illerin defterdarlıklarında çalıştı. 1908’de İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdikten sonra Türkiye’de ilk olarak yapılan hukuk doktorası sınavlarını verdi (1909).

Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleye katıldı: İstiklâl Madalyası aldı. 1924 yılında Divanı Muhasebat’ı (Sayıştay) kurmakla görevlendirilerek bu örgütün birinci başkanlığına seçildi (1925) ve 1933’e kadar bu görevde kaldı. İstanbul’dan milletvekili seçilerek Meclis’e girdiği yıl Maliye bakanlığına getirildi (1934). Uzun yıllar süren bakanlığı sırasında Cumhuriyet mâliyesinin düzenlenmesi, Düyunu Umumiye ile ilgili anlaşmazlıkların çözümlenmesi konularında verimli çalışmalar yaptı. Türk parasının kıymetinin korunması konusunun kesin kayıtlara bağlanması da Ağralimn bakanlığı sırasındadır. 1944 yılına kadar bakanlık görevini sürdürdü. Ağralı başarılı bir Maliye bakanı sayıldığı ölçüde eleştiriliyordu, hakkmdaki eleştiriler özellikle 1945’ten sonra artmıştı. Bunun sonucu olarak 1946 seçimlerinde kaybedince siyasi hayattan da çekildi.

Daha yeni Daha eski