Hacı Adil Bey Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HACI ÂDİL BEY, idareci (Lofça 1869-İstanbul 1935).

Hukuk Mektebi’ni bitirdi (1903). Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1909’da Edirne valiliğine atandı. Bu dönemde köprüler, yollar, okullar, karakollar yaptırdı, halkın birlik ve beraberliği için çalıştı. 1910’da bu görevden ayrılan Hacı Âdil bey, 1912’de Mahmut Şevket Paşa Kabinesinde İçişleri bakanlığı yaptı. 1913’te bakanlıktan ayrılarak ikinci defa Edirne valiliğine atandı (1913 -1915). Bu dönemde savaş nedeniyle harap olmuş kasaba ve köylerin onarılmasına, köylünün tarımsal ihtiyaçlarını gidermeğe çalıştı, birçok hastahane ve okul yaptırdı. Bursa milletvekili seçilerek Edirne valiliğinden ayrılan Hacı Âdil Bey, bir süre Meclis başkanlığı yaptı. Birinci Dünya Savaşının sonunda İngilizler tarafından Malta ya sürüldü. Yurda dönüşünde Adana ve Bursa valiliklerine atandı (1922). Tütün İnhisarı İdaresi’nde müdür olarak görev aldı (1923-1926). 1933’e kadar sürdürdüğü son görevi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi müdürlüğüdür.

Daha yeni Daha eski