Hicri Fişek Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hicri FİŞEK, hukukçu (İzmir 1918 – 26 Şubat 2002).

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1941). Neuchâtel (İsviçre) Hukuk Fakültesi’nde doktorasını yaptıktan (1948) sonra Ankara Hukuk Fakültesi’ne asistan olarak atandı. 1952’de doçent, 1961’de profesör oldu. 1962 -1964’te fakülte dekanıydı. Bir süre Strasbourg Hukuk Fakültesi’nde, mukayeseli medeni hukuk ve devletler hususi hukuk dersleri okuttu (1967-1969). Fransa Hükümeti tarafından Légion d’Honneur Nişanını,
1962’de “Chevalier”, 1974’de “Officier” rütbeleri ile yine aynı yıl Strasbourg
Üniversitesi’nin Fahri Hukuk Doktoru (Dr. h. c.) payesi verildi. Avrupa Konseyi’nin yükseköğretimle ilgili çeşitli konferans ve çalışma gruplarına, uluslararası bilimsel toplantılara katıldı.

Başlıca eserleri: Türk vatandaşlık hukuku (1959), Anayasa ve vatandaşlık (1961).

Daha yeni Daha eski