Hüseyin Nail Kubalı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hüseyin Nail KUBALI Anayasa hukuku profesörü (Niğde 1903-1981).

Afyonkarahisar’da rüştiye ve idadi öğrenimini tamamladıktan (1920) sonra Niğde, Sivas, Konya’da lise öğrenimini sürdürdü; İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu (1924). İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi; Milli Eğitim Bakanlığı’nca gönderildiği Paris Hukuk Fakültesi’nde amme hukuku alanında doktora yaptı (1935). İstanbul Hukuk Fakültesi’nde amme hukuku doçenti olarak görevlendirildi. 1943’te profesörlüğe yükseldi, 1957’de anayasa hukuku kürsü profesörü oldu.

1937 – 1943 yıllarında Boğaziçi Lisesi’nde felsefe, 1956’dan itibaren de İstanbul İktisadî ve Ticari İlimler Akademisi’nde devrim tarihi okuttu. 1948-1950 yıllarında İstanbul Hukuk Fakültesi dekanlığı yaptı. 1949 yılından emekliye ayrıldığı 1973 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü müdürlüğünde bulundu. 21 Ekim 1977’de Cumhuriyet Senatosu’na cumhurbaşkanlığınca seçilmiş üye olarak görev yapmaya başladı.

Kübalı, üniversite çevresindeki bilimsel çalışmalarının yanı sıra siyasal hayata hukuk ilkelerinin hâkim olması, hürriyetlerin ve demokrasinin korunması yolunda çalışmalarda bulundu. Bu yüzden 1958 yılında D.P. yönetimince Bakanlık emrine alınmış, bu olayın doğurduğu tepki üzerine kürsüsüne iade edilmiş, fakat verdiği bir demeçte unvanının ve vicdanının kendisine yüklediği görevi sürdüreceğini açıkladığı için üniversite senatosunca disiplin cezasına çarptırılarak, 1 ay ders vermekten alıkonulmuştu. 27 Mayıs öncesinde tutuklanarak Ankara’ya götürüldü, Tahkikat Komisyonu’nca sorguya çekildikten sonra serbest bırakıldı. 27 Mayıs günü yeni Anayasa’yı hazırlayacak kurulda görevlendirildi.

Gençlik yıllarında edebiyatla da yakından ilgilenmiş, Hayat ve İçtihat dergilerinde şiirleri çıkmıştı. Hece vezniyle ve sade dille yazılmış bu lirik şiirler arasında Nefes, annesi için yazdığı Ağıt gibi ün kazanmış olanları vardır.

Eserleri
1935    L’idee de l’Etat chez les precur- seurs de l’Ecole sociologiçue Française
1943    1945 Esas teşkilât hukuku dersleri
1946    Devlet ana hukuk dersleri
1960    Türk esas teşkilât hukuku dersleri
1965    Anayasa hukuku. Genel esaslar ve siyasi rejimler
1966    Demokrasinin ana yurdunda
1973    Devrim tarihi dersleri

Daha yeni Daha eski