İbrahim Etem Ulagay Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

İbrahim Etem ULAGAY, hekim, kimyager ve işadamı (İstanbul 1880-1943).

Mektebi Tıbbiyei Şahaneyi bitirerek tabip yüzbaşı çıktı (1904). Gülhane Tıp Akademisinde asistan kimyager, İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinde farmakodinami laboratuvarı şefi oldu (1909). Bir süre sonra Darphane başkimyagerliğine geçti (1913). Burada Darphane artığı gümüş cürufunu değerlendirip altınla ayarlayarak ünlü reşat altınını yaptı. Ulagay, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendini tamamen laboratuvar çalışmalarına verdi ve Dr. İbrahim Etem Kimya Evini kurdu (1924). 1926 Türk kodeksinin hazırlanmasına da katılan Ulagay, laboratuvannı günden güne geliştirdi. Çeşitli müstahzarlar yanında Türkiye’de ilk veteriner müstahzarı olan Disto-lizin’i de o yaptı. İkinci Dünya Savaşının doğurduğu hammadde sıkıntısına rağmen yerli ilâç sanayiinin gelişmesine büyük katkıda bulundu; ölümünden iki yıl önce tamamen yerli imkânlarla ekstrepat adlı bir karaciğer hulâsası yapmayı da başardı.

Daha yeni Daha eski