İdris Küçükömer Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

İdris KÜÇÜKÖMER, iktisatçı, öğretim üyesi ve düşünür (Giresun 1925 – İstanbul 5 Temmuz 1987).

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi, aynı fakülteye asistan girdi. Burada iktisat doktoru ve doçent oldu. Fakülte kurulu tarafından profesörlüğe yükseltildi. Ancak, üniversite senatosu fakülte kurulunun kararına uymadı. Küçükömer, Danıştay’da açtığı davayı kazandı, buna rağmen Millî Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’ndan profesörlük kararnamesi 10 Yıllık bir gecikme ile ancak 1976’da yürürlüğe girdi.

1960 sonrasında Yön‘de yazdığı yazılarla tanındı. Ant dergisindeki yazıları tartışma yarattı. Milliyet gazetesindeki açık oturumlarda dönemin yerleşik yargılarını sorguladı. 1973’de başlayan on yıllık suskunluğundan sonra Yeni Gündem yazılarıyla tekrar ortaya çıktı.

 

Küçükömer’in ileri sürdüğü en önemli görüş, Türkiye’de devletin despotik niteliğinin sivil toplumun gelişmesi önünde duran en büyük engellerden biri olduğudur. Başta Sencer Divitçioğlu ve Selahattin Hilav olmak üzere bazı aydınlarla birlikte Türkiye’nin toplumsal tarihine ilişkin çözümlemelerinde Asya Tip Üretim Tarzı (ATÜT) kuramını gündeme getiren Küçükömer, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yönetim ve bilim kurullarında görev aldı. Birçok yapıtı bulunan İdris Küçükömer ölümünden kısa bir süre önce Sosyal Demokrasi Partisi’ne üye olmuştu.

Eserleri:

  • Gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerin ilişkileri üzerine (1966),
  • İktisat ilkeleri üzerine (1964-1967),
  • Düzenin yabancılaşması (1969)(En önemli eseridir. Sağ ve sol kavramlarına esaslı açıklamalar getirmektedir),
  • İktisat ilkelerine yeniden bakış (1972).
  • İktisat İlkelerine Yeniden Bakış (1972)
  • Anılar ve Düşünceler,
  • Cuntacılıktan Sivil Topluma / Yön ve Ant Yazıları,
  • Sivil Toplum Yazıları, 
  • Halk Demokrasi İstiyor mu? Bitmemiş Son Eser,

 

 

 

Daha yeni Daha eski