İhsan Abidin Akıncı Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

İhsan Abidin AKINCI, veteriner hekim (İstanbul, 1882 – Ankara, 1943).

Askeri Veteriner Okulu’nu bitirmiş (1905), aynı okulda usuli ıslah ve teksiri hayvanat (hayvan ıslahı ve üretimi) hocalığı yapmıştı (1908-1921). 1921’den sonra Yüksek Veteriner Okulu’nda hıfzıssıhha ve zootekni derslerini okutan Akıncı, 1927’de Ziraat Vekâleti müsteşarlığına atandı ve 1931’e kadar bu görevde kaldı.

Başlıca eserleri: Ankara keçisinin hali ve ıslahı (1924), Anadolu ziraat ve yetiştirme vaziyeti (1928).

Daha yeni Daha eski