İhsan Eryavuz Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ihsan ERYAVUZ, asker, siyaset ve devlet adamı (İstanbul 1877-1947).

Topçu | binbaşılığından emekli olan İhsan Bey T.B.M.M.’ye Cebelibereket milletvekili olarak girmiş (1920), bir süre de İstanbul İstiklâl Mahkemesi başkanlığı yapmıştı. Yavuz zırhlısının onarımı için bir bakanlık kurulması gerekli görülerek Bahriye Vekâleti kurulduğunda, bu bakanlığa İhsan Bey getirildi. Ne var ki bu atanma İhsan Bey için hem önemli bir siyasî itibar konusu, hem de siyasî hayatının sonu oldu. Bakanlığı sırasındaki yolsuzlukları nedeniyle Yüce Divan’a sevk edildiği zaman bakanlık göreviyle İlgili olarak yargılanan ilk kabine üyesi olmuş ve 1973’e kadar da, Yüce Divan önünde beraat eden Suat Hayri Ürgüplü dışında, Cumhuriyet tarihinde bu durumun başka bir örneğiyle karşılaşılmamıştı.

Daha yeni Daha eski