İsmet Giritli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İsmet GİRİTLİ, idare hukuku profesörü (Kırım 1924- İstanbul 3 Şubat 2007).

Kabataş Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi, İdare Hukuku kürsüsüne asistan oldu. 1964’te profesörlüğe yükselen İsmet Giritli, 1961 Anayasasını hazırlayan yedi bilim adamından biridir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtında türk delegasyonu danışmanlığı (1961-1962), TRT Yönetim Kurulu üyelik ve başkanlığı (1964-1968) yaptı. 1968’den sonra kısa aralarla Amerika’ya giderek Columbia ve Georgtown üniversitelerinde siyasi konularda dersler verdi. 1982-1991 yılları arasında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliği yaptı. 1999 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği yapıyordu. Giritli’nin, çoğu siyasi konularda olmak üzere 50’ye yakın kitabı vardır.

Başlıca eserleri: İdarenin yetkisini kötüye kullanması (1957), Türkiye’de ve yabancı memleketlerde hükümet tasarrufları (1958), Anayasa ve siyaset bilmi denemeleri (1963), Amme idaresi teşkilât ve personeli (1963).

Daha yeni Daha eski