İstiklal Mahkemeleri Yargıçları, Hakimleri Kimlerdir, Hakkında Bilgi

Çeşitli dönemlerde kurulan İstiklâl Mahkemeleri’nde başkan, üye ve savcı olarak görev almış milletvekilleri, o tarihteki seçim çevreleri sırasına göre şunlardır: Zekai Apaydın (Adana), Rasih Kaplan (Antalya), Dr. Reşit Galip (Aydın), Hafız Hamdi Dumrul (Biga), Hamit Karaosmanoğlu (Biga), Vehbi Öztekin (Burdur), Muhittin Baha Pars (Bursa), Necati Kurtuluş (Bursa), Osman Nuri Özpay (Bursa), Şeyh Servet Akdağ (Bursa), Emin Gevelioğlu (Canik), Hamdi Yalman (Canik), Nafiz Özalp (Canik), İhsan Eryavuz (Cebelibereket), Neşet Akkor (Çankırı), Hacı Tevfik Burlamk (Çankırı), Sıddık Mumcu (Çorum), Necip Ali Küçüka (Denizli), Yusuf Başkaya (Denizli), Mustafa Zeki Saltuk (Dersim), Hüseyin Gökçelik (Elaziz), Hüsrev Sami Kızıldoğan (Eskişehir),
Kılıç Ali (Gaziantep), Mazhar Müfit Kansu (Hakkâri), Ali Rıza Ataışık (İçel), Şevki Bey (İçel), Hacı Tahir Kucur (İsparta), Ahmet Mazhar Âkifoğlu (İstanbul) Ali Çetinkaya (Karahisarı Sahib), Abdülkadir Kemali Öğütçü (Kastamonu), Mehmet Besim Fazlıoğlu (Kastamonu), Dr. Suat Soyer (Kastamonu), Refik Koraltan (Konya), Dr. Fikret Onuralp (Kozan), Cevdet İzrap (Kütahya), Haydar Bey (Kütahya), Sıtkı Gür (Malatya), Tahsin Hüdaioğlu (Maraş), Necip Güven (Mardin), Dr. Tevfik Rüştü Aras (Menteşe), Ethem Fehmi Aslanlı (Menteşe), Ali Bey (Rize), Ziya Hurşit (Rize), Mustafa Necati Uğural (Saruhan), Refik Şevket İnce (Saruhan), Şevket Peker (Sinop), Nebizade Hamdi Ülküman (Trabzon), Ali Saip Ursavaş (Urfa), Bahri Tatlıoğlu (Yozgat).

Daha yeni Daha eski