İstiklal Marşı Tarihçesi, Kabülü, Öyküsü, Hakkında Bilgi

İSTİKLÂL MARŞI Türkiye Cumhuriyeti’nin İstiklâl Marşı adını taşıyan millî marşının sözlerini Mehmed Akif Ersoy yazmış, bestesini Zeki Üngör yapmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1921 yılında millî marş için düzenlediği yarışmaya 724 şiir katıldı. Kurtuluş Savaşı’nda görev almak üzere Ankara’ya gelen ve maddî bir armağan almaktan kaçındığı için yarışmaya eser vermeyen Mehmed Akif, Millî Eğitim bakanı Hamdullah Suphi’nin (Tanrıöver) ısrarı üzerine kaleme aldığı eserini, yarışmaya soktu. 1 mart 1921 günü TBMM oturumunda Hamdullah Suphi’nin okuduğu metin, Ulaştırma bakanı Fazıl Paşa’nın isteği üzerine üç defa daha okunarak ayakta dinlendi ve 12 mart 1921 oturumunda resmen kabul edildi. Şiirin bestelenmesi için açılan yarışmaya 24 besteci katıldı. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığında toplanan bir kurul Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini kabul etti. Ahmet Yekta Madran, İsmail Zühtü Kuşçuoğlu, Zati Arca gibi sanatçılar da beste hazırlamışlardı. Çağatay’ın bestesi 1930 yılma kadar çalındı. 1930 yılından itibaren de yeni bir emirle Riyaseticumhur Orkestrası şefi Zeki Üngör’ün 1922’de hazırladığı eser marşın bestesi olarak kabul edildi, Eserin armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini İhsan Servet Künçer yaptı. Mehmet Akif’in kaleminden çıkan metin, aruzun «feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fa’lün)» vezniyle yazılan 9 dörtlük ve 1 beşlikten meydana gelmiştir. Kafiye düzeni aaaa, bbbb… biçimindedir. Son dörtlüğün birbiriyle kafiyeli 1., 2., 3. ve 5. mısralar arasına, onlarla kafiyeli olmayan «Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet» mısraı eklenmiştir.

Mehmet Âkif, «Kahraman ordumuza» sunuşunu taşıyan bu eserine, artık Türk ulusunun malı olduğu gerekçesiyle Safahat kitabında yer vermemiştir. İstiklâl Marşı’nda Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığına verdiği büyük değer, vatan sevgisi, din ve milliyete bağlılık duyguları dile getirilir, uygarlığı temsil etme iddia-sıyle girişilen saldırıların mutlaka yok edileceği inancı belirtilir.

Daha yeni Daha eski