Kenan Tunçomağ Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Kenan TUNÇOMAĞ, hukuk profesörü (Bursa 1924 – ).

İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1950). Aynı fakültede 1966’da profesörlüğe yükseldi. 1951-1969 yıllarında özellikle borçlar hukuku alanında çalışan Tunçomağ, 1969’da İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik kürsüsü başkanlığına atandı.

Başlıca eserleri: Ölünceye kadar bakma akdi (1958), Borçlar hukuku (1962), Cezaî şart (1963), İşletme hukuku (1970), Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaştırma ve tahkim (1973).

Daha yeni Daha eski