Lütfi Duran Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Lütfi DURAN, idare hukuku profesörü (Hatay 1921 – İstanbul Aralık 1998).

Galatasaray Lisesi’ni (1939) ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ni (1944) bitirerek aynı yıl İdare Hukuku kürsüsüne asistan oldu. Fransa’da Toulouse Hukuk Fakültesi’nde devlet doktorası veren (1949) Duran, yurda döndükten sonra, aynı kürsüde doçent (1951) ve profesörlüğe (1961) yükseldi. Lütfi Duran, 1950 yılından beri yapılan Milletlerarası İdari İlimler kongrelerine ve yuvarlak masa toplantılarına tebliğler sunmak suretiyle katıldı; 27 Mayıs 1960’-tan sonra M.B.K. tarafından kurulan Anayasa Komisyonu’nda görev aldı; 1962-1965 yıllarında hükümetçe Devlet Planlama Teş-kilâtı’nda kurulup işletilen idareyi yeniden düzenleme komisyonunda, etütler de hazırlayarak, üye sıfatıyle çalıştı; İngiltere’de Cambridge Üniversitesi (1959-1960) ve Paris Üniversite-si’nde (1971-1972) bilimsel araştırma ve incelemelerde bulundu.

Başlıca eserleri: Türk idare mevzuatı (1954), İdare hukuku meseleleri (1958), Temel hak ve ödevlerin kanunla düzenlenmesi (1966), Türkiye idaresinin sorumluluğu (1974), Türk kamu personelinin mali sorumluluğu (1974).

Daha yeni Daha eski