Manisa adı Nereden Gelmiştir, Gelir, Kısaca Hakkında Bilgi

Manisa şehri Cumhuriyet’ten önce Magnisa biçiminde yazılan adı Eskiçağ’dan kalma Magnesia’dan türemiştir. Bu adın, bir zamanlar Tesalya’dan buraya göc etmiş Magnet’lerden kaldığı, ya da çevredeki mıknatıslı demir yataklarından ileri geldiği söylenirse de, Manisa sözcüğünün Lydia ya da başka bir Ön Asya dilinden türemiş olması ihtimali daha kuvvetlidir. Şehrin doğusunda, Manisa dağının kuzey yamacında oyulmuş 9 m yükseklikte bir kaya resminin de Frigya tanrılarından Kybele’yi ya da Hititler’in bereket tanrıçasını temsil ettiği sanılır.

Daha yeni Daha eski