Mazhar Osman Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mazhar Osman UZMAN Nöropsikiyatri profesörü (Dedeağaç 1884-İstanbul 1961).

Mektebi Tıbbiyei Şahane’yi bitirerek yüzbaşı rütbesiyle hekim çıktı (1904). Gülha-ne Askeri Hastahanesi’nin Akliye servisinde stajını tamamladı ve aynı serviste asistan oldu. Bir süre sonra Akliye servisinde muallim muavinliğine atanan (1906), Meşrutiyet’ten sonra ihtisas için Almanya’ya gönderilen (1908) Mazhar Osman, Münih ve Berlin üniversitelerinde nöroloji ve psikiyatri ihtisası yapıp yurda dönünce Gülhane’nin Akliye ve Asabiye Kliniği’ne ve «tedavi bilelektrik» (elektrikle tedavi) öğretmenliğine atandı (1911). Balkan Savaşı’na katıldıktan, çeşitli hastahanelerde hekimlik ve başhekimlik yaptıktan sonra Toptaşı Bimarhanesi’nin başına geçti. Bu akıl ve ruh hastahanesinde tedavi usullerine birçok yenilik getirdiği gibi, 1927’de hastahanenin Bakırköy’e taşınmasını ve orada gelişmesini sağladı. Üniversite reformunda Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği ordinaryüs profesörlüğüne seçildi (1933), ve buradan emekli oldu (1952).

Türkiye’de «tımarhane» kavramını kaldırarak, modem bilimsel gelişmelere uygun bir ruh ve akıl hastalığı kavramını yerleştiren Mazhar Osman’dır. Nitekim Cumhuriyet Türkiyesi’nin sınırları içinde yedisinden yetmişine kadar Mazhar Osman adını duymayan yoktur.

Mazhar Osman, ruh ve akıl hastalıklarının tedavisinde, dünyaca kabul edilmiş bazı yenilikler de yapmıştır. Fazla esrar kullananlarda şizofreni olabileceğini, bazı obsesyonların (sabit fikir) nöbetle gelen şeiklinin siklofreni (devrî delilik) olduğunu, yalnız salvarsanla tedavi edilen frengililerde sinir sistemi bozukluğunun artacağını göstermiştir.

Mazhar Osman Uzman’ın 200’ü aşkın incelemesi, aynca Akıl hastalıkları (1929), Şeriri cepheden alkolizm (1935), Sinir hastalıkları (1936), Tababeti Ruhiye (1941), Psikiyatri (1944) gibi kitaplan vardır.

Daha yeni Daha eski