Mehmet Hilmi Dilgimen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mehmet Hilmi DİLGİMEN, veteriner hekim (Selânik 1882 – 1968).

Yüksek Veteriner Okulu’nu bitirdi (1905); Fransa’da anatomi, embriyoloji ve histoloji ihtisası yaptı (1910-1912). Yurda dönünce önce sivil ve askeri veteriner okullarında, sonra da Yüksek Veteriner Okulu’nda anatomi dersleri verdi. 1933′-te Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesi Anatomi Enstitüsü doçentliğine atanan Dilgimen 1936’da profesör, 1941’de enstitü başkanı oldu; 1947’de emekliye ayrıldı.

Başlıca eserleri: Teşrihi tavsifi feres (At anotomisi) 119241; Osteoloji ve arthroloji (1946); Veteriner hekimliği tarihi (1947).

Daha yeni Daha eski