Muammer Raşit Seviğ Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muammer Raşit SEVİG, hukukçu (Yemen 1885-İstanbul 1973).

Galatasaray Lisesi’ni (1904), İstanbul ve Paris Hukuk fakültelerini bitirdi (1912). Hukuk Fakültesi doçentliğine atandı (1913). Aynı yıl. Beyrut ve Şam üniversitelerinde devletler hukuku ve anayasa hukuku dersleri okuttu. Şebinkarahisar milletvekilliğine seçildi ve Darülfünun devletler hususi hukuku profesörü oldu (1915). 1919’da bu görevinden ayrıldıktan sonra İleri gazetesinde başyazarlık yaptı. 1921‘de Darülfünun amme hukuku profesörlüğüne, 1928’de devletler hususi hukuku ordinaryüs profesörlüğüne getirilen Sevig, 1925’te La Haye Hakem Divanında üyelik yapmış, üniversite rektörlüğüne (1930), kürsü başkanlığına seçilmişti (1933). 1955’te Hukuk Fakültesindeki görevinden emekliye ayrılmıştı.

Başlıca eserleri: Devletler hususî hukuku (1937), Türkiye Cumhuriyeti kanunlar ihtilâfı kaidelerinin sentezi (1941), Devletler umumî hukuku (1945).

Daha yeni Daha eski