Mustafa İnan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mustafa İNAN Mekanik bilgini (Adana 1911-Freiburg, Almanya 1967).

1931’de Adana Lisesi’ni bitirdi, aynı yıl Yüksek Mühendis Mektebi’ne (bugünkü Teknik Üniversite) girdi ve 1937’de birincilikle mezun oldu. Zürih’teki Yüksek Teknik Okul’da hazırladığı doktoranın konusu Vierendel kirişlerin mekanik ve fotoelastik incelemesi üstüneydi.

1941’de doktorasını veren İnan yurda dönünce Yüksek Mühendis Mektebi’nde müderris muavinliğine atandı, sonra da İnşaat Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Teknik Mekanik ve Genel Mukavemet kürsüsünün başına profesör olarak getirildi. O sıralarda, bugün de «Mustafa İnan Semineri» diye anılan çalışmaları kurup yürüttü. 1954-1956 arasında İnşaat Fakültesi dekanlığında, 1957-1959 arasında da İ.T.Ü. rektörlüğünde bulundu. Almanya’da, kan kanseri tedavisi olduğu sırada öldü.

Mustafa İnan’ın çalışma alanı uygulamalı mekanik, özellikle de biçim değiştiren cisimler mekaniğiydi (esneklik, plastisite ve mukavemet). 1953’te İstanbul’da toplanan 8. Kuramsal ve Uygulamalı Mekanik Kongresi’ne, basit eğilmeye uğrayan silindirik şeritlerin vurgu kararlılığı üstüne Almanca sunduğu bildiri batılı bilginlerce büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Yapma uyduların yörünge hesapları, iç basınca uğrayan çok kalın küre kabuklarının plastik durumu, elastomekanikte intikal matrisi, dağılı yüklere uğrayan kolanların burkulması, ip çokgeni denklemi ve nümerik integrasyon üstüne yaptığı özgün araştırmalar İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi’nde yayımlanmıştı. Mustafa İnan, bilim ve teknik alanındaki yetki ve ağırlığını yurdun fikrî kalkınması için kullanmaktan hiç ; bir zaman kaçınmamış, TÜBİTAK’ın kuruluşundan beri üyeliğinde, 1967’de de Bilim Kurulu başkanlığında bulunmuştu. Yeni buluşların, bilim ve teknikteki son gelişmelerin uzmanlar arasında kalmasını istemez, en çetrefil bilim sorunlarının bile günlük yaşamla, çoğunluğa daha yatkın gelen edebiyatla, müzikle ilintilerini ortaya koyar ve özellikle konferanslarında bunlarla halkı ilgilendirmenin yolunu bulurdu.

Eserleri: Elastomekanikte başlangıç değerleri metodu ve taşıma matrisi (1964), Elastik çubukların genel teorisi (1966), Cisimlerin mukavemeti (1967), Düzlemde elastisite teorisi (1969).

Daha yeni Daha eski