Mustafa Reşit Belgesay Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mustafa Reşit BELGESAY, hukuk profesörü (İstanbul 1887 -1969).

Darülfünun’un Hukuk bölümünü bitirdikten (1907) sonra Paris Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü. Yurda dönüşünde (1914) Hukuk Fakültesi ticareti bahriye ve hukuk usulü
muhakemeleri profesörlüğüne atandı. Emekliye ayrıldığı zaman (1956), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde icra-iflâs hukuku ve medeni yargılama hukuku profesörüydü. Osmanli hukuk düzeninden batı hukuk düzenine geçiş döneminin hukukçu-larındandır. Türk Kanunu Medenîsi şerhi (1952), İcra ve İflâs Kanunu şerhi (1954) başlıca eserlerindendir.

Daha yeni Daha eski