Necip Bilge Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Necip BİLGE, hukuk profesörü (Nevşehir 1912-Temmuz 2001).

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1934). Cenevre Hukuk Fakültesinde doktora yaptı (1941), Ankara Hukuk Fakültesi medeni hukuk doçenti oldu (1948), Niğde Milletvekili seçildi(1950) Milletvekilliğinden ayrılıp Hukuk Fakültesi’ndeki kürsüsüne döndü(1953) profesör (1956) oldu. 1960’ta Medeni Usul Hukuku kürsüsüne geçti. Hukuk Usulü-İcra ve İflas Kürsüsü Profesörlüğüne geldi. Bu görevde iken isteği ile emekli oldu(1979). 1980 Kurucu Meclisinin Danışma Meclisi Kanadında Nevşehir Üyesi (15.10.1981-06.12.1983 ) olarak yasama etkinliğini sürdürdü.

Başlıca eserleri Cezai şart (1957), Hukuk muhakemeleri usulü konusu (1962), Medenî yargılama hukuku (1965), Medenî yargılama hukukunda karar düzeltme (1973), Hukuk Başlangıcı Dersleri (1977), Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel İlkeleri (1983).

Daha yeni Daha eski