Necip Fazıl Kısakürek Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Necip Fazıl KISAKÜREK Şair, yazar (İstanbul 1905 – İstanbul 25 Mayıs 1983).

Bahriye Mektebi’nden sonra bir süre Darülfünun Felsefe bölümünde okudu. Maarif Vekâleti tarafından gönderildiği Paris’teki felsefe öğrenimini yarıda bıraktı. Banka memurluğundan (1926-1939) sonra Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yaptı (1939 -1943). Fıkra yazarı olarak çeşitli gazetelerde çalıştı. Kendi döneminin en başarılı edebiyat dergilerinden biri olan Ağaç ı yayımladı (1936). Edebiyat dergisi olarak çıkarmağa başladığı (1943) Büyük Doğu dergisini 1945’ten başlayarak dinci, gelenekçi, hanedancı, doğu uygarlığına bağlı bir siyaset dergisi haline getirdi. «Mürşidi azam» unvanıyle yaptığı yayınlarda batı uygarlığının, devrimlerin aleyhinde bulundu. Birçok defa kapanan ve yeniden çıkan, bir süre de günlük gazete olarak yayımlanan Büyük Doğu’daki yazıları nedeniyle mahkûm oldu. Ahmet Emin Yalman’a Malatya’da düzenlenen suikast dolayısıyle de yargılandı. Kısakürek’e doğumunun 75. yıldönümü dolayısıyla Kültür Bakanlığı’nca “Büyük Kültür Armağanı” (25 Maysı 1980) ve Türk Edebiyatı Vakfı’nca “Türkçenin Yaşayan En Büyük Şairi” ünvanını vermiştir.

Cumhuriyet döneminin ilk şair kuşağı içinde önemli yeri olan Kısakürek, halk şiirinden gelen yapı özelliklerini, insanın iç dünyasının acılı çalkantılarını anlatmakta ustaca kullanmıştı. Şiirlerinde yalnızlık, iç sıkıntısı, huzursuzluk, ölüm gibi temalara geniş yer veriyordu. Hayatı karanlık gösteren bireysel duygulara ve doğaüstüne, mistik eğilimlere yönelmişti. Bu nitelikleriyle Nâzım Hikmet Ran’ın maddeci ve toplumcu şiirinin karşısında güçlü bir kutup olarak yer almıştı. Fakat Büyük Doğu döneminde geniş kütleler üzerinde etki yapmayı amaçlayan dinsel – siyasal propaganda çabaları şiirinin gelişmesini aksattı. Örümcek ağı (1925), Kaldırımlar (1928), Ben ve ötesi (1932) gibi gençlik kitaplarından sonra Türk şiirinin gelişme çizgisini izleyemedi. Benzetmeler, istiareler, mecazlarla yüklü, İslâm tarihinden fıkralarla dolu nesri ve hırçın polemikleri yanında şiiri ikinci dereceye düştü. Bu döneme ait şiirleri Sonsuzluk kervanı (1955), Çile (1962) kitaplarındadır. Necip Fazıl’ın, Maraş’ta fransız işgaline karşı direnme hareketini ve bir gizli sevgiyi konu edinen Tohum (1935), ölüm saplantısını ele alan ve ruh çözümlerine geniş yer veren Bir adam yaratmak (1948), kumar tutkusunu işleyen Namıdiğer Parmaksız Salih (1948) v.d. tiyatro eserleri ilgi görmüş ve beğenilmiştir. Namıdiğer Parmaksız Salih iki defa filme alınmış (1950, 1968); Sabırtaşı oyunu ise C.H.P. piyes yarışmasında birincilik kazanmıştır. Bu alandaki son eserleri yazarın giriştiği propaganda döneminin belirtilerini taşır: Ulu Hakan Abdülhamit Han (1969), Yunus Emre (1969), Kanlı sarık (1970) v.d. Hikâyeleri Birkaç hikâye, birkaç tahlil (1933), Ruh burkuntularından hikâyeler (1965) kitaplarındadır. Bazı makale ve fıkralarını Çerçeve (1940), Halkadan parıltılar (1948), Çöle inen nur (1950), Cinnet mustatili (1955), Ata senfoni (1950), Büyük kapı (1965), Tanrı kulundan dinlediklerim (1968), Türkiye’nin manzarası (1968), Yılanlı kuyudan (1970) v.b. kitaplarında toplamıştır. Namık Kemal (1940), İlim beldesinin kapısı Hazreti Ali (1964), Ulu Hakan II. Abdülhamit Han (1965), Peygamber halkası (1968), Son devrin din mazlumları (1969) v.b. kitapları, inceleme niteliğindeki eserleri arasında sayılabilir.

 

  • Kaldırımlar I Şiiri
  • Kaldırımlar II Şiiri
  • Kaldırımlar III Şiiri
  • Sakarya Şiiri
  • Zaman Şiiri

Necip Fazıl Sözleri-1-————————Necip Fazıl Kısakürek Hayatı
Necip Fazıl Sözleri-2————————Necip Fazıl Kısakürek’in Gençliğe Hitabesi
Necip Fazıl Sözleri-3-

Daha yeni Daha eski