Ömer Lütfi Barkan Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ömer Lütfi BARKAN, iktisat tarihçisi (Edirne 1903-1979).

İstanbul Darülfünunu’nun Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi (1926). Fransa’nın Strasbourg Üniversitesi’nde felsefe, sosyoloji ve iktisat öğrenimi yaptı. 1931’de Türkiye’ye döndükten sonra Eskişehir Lisesi’nde iki yıl felsefe dersleri öğretmenliği yaptı. 1933’te Edebiyat Fakültesi’nde inkılâp tarihi, 1937 yılında da İktisat Fakültesinde iktisat tarihi doçentliklerine getirildi. 1941′-de profesör oldu ve fakülteye bağlı olarak Türk İktisat Tarihi Enstitüsü’nü kurdu. 1972’de Milletlerarası Oryantalistler Birliği’ne bağlı Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Tarih Komitesi başkanı oldu. 1973’te emekliye ayrıldı. Türkiye tarihinin iktisadi konuları için gerekli arşiv malzemesinin meydana çıkarılmasına çalışan Barkanın Osmanlı İmparatorluğu’nda ziraî ekonominin hukukî ve malî esasları, cilt I: Kanunlar (1943) adlı eserinde 100 kadar eski vergi ve idare kanunu yer alır. Bu çalışmaları arasında İktitisat Fakültesi Mecmuası’rada 1939-1960 yıllarında yayımlanan Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak işçiliğinin organizasyonu şekilleri, Nüfus ve arazi tahrirleri ve hakana mahsus istatistik defterleri, İskân ve kolonizasyon metotları, Balkan memleketlerinin toprak meseleleri tarihine giriş, İmaretlere ait muhasebe defterleri, Osmanlı bütçeleri gibi konular anılabilir. Bu konuda başlıca eserleri şunlardır: Süleymaniye cami ve imareti inşaatına ait tereke defterleri, İstanbul saraylarına ait masraf defterleri, Osmanlı İmparatorluğu’nda 16. asır fiyat hareketleri v.d.

Daha yeni Daha eski