Osman Ersoy Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Osman ERSOY (Ardanuç 1923 – 2008).

Kars Lisesini (1941), Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi (1945). Topkapı Sarayı Müzesi arşiv ve kütüphane bölümünde (1945-1950), Ankara Etnografya Müzesi asistanlığında (1950) çalıştı. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde anıtların tescili işleriyle görevlendirildi (1952). Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Ortaçağ tarihi asistanı oldu. Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Enstitüsü’nde asistan (1956), doçent, profesör, kürsü müdürü oldu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanılığı yaptı.

Başlıca eserleri: Türkiye’ye matbaanın girişi ve ilk basılan eserler (doktora tezi, 1959); Halk kütüphanelerimiz üzerine bir araştırma (1966); Kütüphaneciliğimizin sorunları (1966); Bir kısım eserlerde kütüphanelerimizle ilgili bilgiler bibliyografyası (Mihin Eren ile, Necati Lûgal Armağanından ayrıbasım, 1969).

Daha yeni Daha eski