Prof. Dr. Edip Çelik Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Edip ÇELİK, hukukçu (Samsun 1921 – ?).

Galatasaray Lisesi’ni, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültenin devletler umumi hukuku kürsüsüne asistan (1948), doçent (1955), profesör oldu (1963). Fransa, Almanya, A.B.D. ve İsviçre’de araştırma ve incelemeler yapan Çelik, Paris’te lnstitut des Hautes Etudes Internationales’de milletlerarası hukuk ve Türk hukukunda antlaşmaların yapılışı konusunda dersler verdi (1969-1970). Çeşitli gazetelere makaleler yazdı ve Akşam gazetesinde başyazarlık vaptı (1960-1961).

Başlıca eserleri: Devletler hukukunda diplomatik melce (1956), Türkiye’nin dış politika tarihi (1969), Milletlerarası hukuk (2 cilt, 1969, 1971).

Daha yeni Daha eski