Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ekrem Kadri UNAT, mikrobiyoloji ve parazitoloji profesörü (Ankara 1914-13 Nisan 1998).

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi (1937). Aynı fakültede Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Salgınlar Bilgisi Enstitüsü’nde asistan (1938), uzman (1940), doçent (1943) oldu. A.B.D.’de incelemelerde bulundu (1946-1949). Yeniden kurulan Parazitoloji kürsüsüne profesör tayin edildi (1958). Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kurulunca kürsüsü Mikrobiyoloji, Tropikal Hastalıklar ve Parazitoloji kürsüsü adiyle oraya bağlandı. Ekrem Kadri Unat, bir kısmı çalışma arkadaşları ile birlikte olmak üzere bazı parazitlerden (Toxoplasma gondii, Shigella sonnei, Linguatula serrata v.b.) ileri gelen enfeksiyonların varlığını ilk defa ortaya çıkardı.

Başlıca eserleri: Bulaşıcı hastalıklar ve salgınlarla savaş (1945), Tıbbı helmintoloji (1951), Tıbbi protozooloji (1952), Tıbbi mikoloji (1955), Tıbbi parazitoloji (1960), Tropikal hastalıklar ve parazitoloji (2 cilt, 1966-1967), Tıp mikrobiyolojisi (2 cilt, 1972-1973).

Daha yeni Daha eski