Ragıp Sarıca Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ragıp SARICA, idare hukuku profesörü (İstanbul 1912-1993).

Galatasaray Lisesi’ni, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1937); aynı yıl idare hukuku asistanlığına atandı. 1942’de amme hukuku doçent vekili, 1943’te «İdarenin tanzim salâhiyeti» konulu doçentlik tezini ve «hukuki tasarrufların unsurlarıyle yokluk ve butlan arasındaki ilgi ve münasebetler» konulu deneme dersini vererek idare hukuku doçenti oldu. 1949 yılında profesörlüğe yükselen Ragıp Sarıca, 1961 Anayasasının hazırlığında önemli rol oynamış hukukçularımızdandır. İstanbul’daki Bilim Komisyonu’na ve Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu’na katıldı. Bir süre fikri haklar dersi de veren Ragıp Sanca İdari kaza adlı eserden başka, başta İdare hukukunda yokluk ve butlan, Teşri organının faaliyetinden dolayı devletin mali mesuliyet meselesi, İptal davasıyle tam kaza davası arasındaki ilgi olmak üzere birçok makale, içtihat notu ve çeviri yayımladı.

Daha yeni Daha eski