Rauf İnan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mehmet Rauf İNAN Eğitimci (Genç 1905 – 29 Şubat 1996).

İstanbul Erkek Muallim Mektebi ’ni bitirdi (1925). Bir süre Kayseri-Zencidere Öksüz Yurdu’nda öğretmenlik etti (1925-1928). Milli Eğitim Bakanlığı’nca gönderildiği Viyana’da üç yıl pedagoji öğrenimi gördü (1928-1931). Yurda dönünce, önce İstanbul’da, sonra İzmir’de ilköğretim müfettişliğine verildi (1934). Bu iki büyük kentte yeni bir görüş ve büyük bir enerji ile giriştiği ve öğretmen toplulukları arasında yarattığı meslek hareketleriyle ilgi çekti. Önce İzmir Milli Eğitim müdür yardımcılığına (1936), sonra Manisa Millî Eğitim müdürlüğüne atandı (1937). Manisa’da iken eğitmen hareketine ilgi gösterdi; Manisa-Horozköy eğitmen kursunda müdürlük yaptı (1938); 1940’ta köy enstitüsü hareketine katıldı, Çifteler Köy Enstitüsü’nde (Eskişehir) 5 yıl, Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde ve Yüksek Köy. Enstitüsü’nde 2 yıl müdürlük ve öğretmenlik yaptı.

1946’da başlayan köy enstitüsü düşmanlığından çok zarar gördü. Emekli oluncaya kadar (1970) çeşitli ortaokullarda öğretmen olarak çalıştı. 1961’de Kurucu Meclis üyeliğinde bulundu.

Rauf İnan eğitim alanında yazarlığı ve yüksek etkinliğiyle tanınmış eğitimcilerimizden biridir. Kuruluşundan başlayarak halkevlerinde ve öğretmen derneklerinde üye ve yönetici olarak çalıştı. U-NESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun çeşitli komitelerinde kuruluşundan beri yer aldı. Yabancı ülkelerde (Avusturya, Almanya, Fransa, İran, İsviçre) halk eğitimi, yüksek halk okulları, boş zamanı değerlendirme kuruluşları, gençlik evleri, sanat ve eğilim sergileri ve müzeleri, gençlik örgütleri v.d. üstüne incelemelerde bulundu, eğitim alanında birçok uluslararası kongreye katıldı.

Rauf İnan 1936-1970 döneminde yapılmış olan belli başlı program ve yönetmeliklerin yapımında görev aldı: eğitmen kursları ile eğitmenli okulların yönetmelik, program, kitap ve kılavuzları (1936); köy okulu programı (1939); köy enstitüleri program ve yönetmeliği (1942); ilkokul programı (1948, 1962); ortaokul programı (1959); ilköğretim kanunu tasarısı (1960) v.d. İnan 1932’den beri hemen tüm meslek dergilerinde ve bazı gazetelerde incelemeler yayımladığı gibi birçok kitap da yazdı. Onu öğretmenler arasında en çok tanıtan eseri Birinci sınıfta çocuğa göre mektep oldu (1932). Ondan sonra yirmiyi aşkın eser verdi. Öğretmenlere, yetişkinlere, ana ve babalara hitabeden bu eserlerinden başka çocuklar için de irili ufaklı birçok kitabı vardır.

Daha yeni Daha eski