Recai Akçay Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Recai AKÇAY, mimar (Bartın 1909-Ankara 1967).

Güzel Sanatlar Akademisini bitirdikten (1931) sonra Prof. E. Egli’nin özel mimarlık atelyesinde çalıştı (1931-1933). Bu süre içinde Ankara stadyumu, Koçzade Hanı, Bebek’te Ragıpbey villası, Ziraat Vekâleti, Edirne Yanıkkışla Hapishanesi gibi yapıların projelerini çizdi. Mersin, Manisa, İzmit belediyelerinin mimarlığını yapan, 1937-1939 arası Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Fen Heyeti’nde çalışan Akçay, Ankara Hukuk Fakültesi, Tekel Genel Müdürlük depo ve imalâthane binasının plan ve detaylarını hazırlamış, Ankara Yenişehir Palas projesini düzenlemiş, Milli Eğitim Bakanlığı Arifiye Köy Enstitüsü ile Seyhan Düzıçi Köy Enstitüsü Proje Yarışmasında birincilik ödülü almıştır. 1950-1954 yıllarında İller Bankasının yapı işleri müdürü, 1958-1967 arası da teknik genel müdürüydü.

Daha yeni Daha eski