Sadun Aren Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Sadun AREN, iktisat, siyaset adamı ve öğretim üyesi (Erzurum 1922 Ankara 8 Mart 2008).

Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi. Aynı okula iktisat ve maliye grubu asistanı olarak girdi (1945); doçent oldu (1950). 1951-1956 yıllarında İngiltere’de kaldı. 1958 yılında profesörlüğe yükseltildi. Devlet Planlama Teşkilâtı’ nda müşavirlik (1960 -1962), T.İ.P. İstanbul milletvekilliği (1965-1969) yaptı. 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra T.İ.P. hakkında yapılan ve partinin kapatılmasıyle sonuçlanan kovuşturma ile ilgili olarak on iki yıl hapse mahkûm oldu. 1974 affıyla serbest bırakıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Eğitim Dairesi’nde müdür olarak çalıştı. 1960-1970 döneminde Yön, Sosyal Adalet ve Emek dergilerine, 1974’ten sonra da Politika gazetesine yazılar yazdı. Bilimsel çalışmalarında daha çok mali konularla ilgilendi. Aren’in ekonomi ile ilgili çeşitli kitap ve makaleleri, TİP’i anlatan kitapları vardır.

Başlıca eserleri: İstihdam, para ve iktisadi politika (2. bası 1963), Yatırım indirimi ve iktisadi politika (1963), İktisada başlangıç (1965), 100 soruda ekonomi elkitabı (1968).

Daha yeni Daha eski