Seha Meray Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Seha L. MERAY, hukukçu (İstanbul 1921-1977).

Galatasaray Lisesi’ni (1940), Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi (1944). Ayrıca Ankara Hukuk Fakültesi’nden muadelet diploması aldı. Siyasal Bilgiler Okulu’na devletler hukuku asistanı (1945), doçenti (1948) ve profesörü oldu (1956). Kanada’da Mc. Gill Üniversitesi Hava ve Uzay Hukuku Enstitüsü’nde uzay hukuku dersleri verdi. Süveyş  kanalı uyuşmazlığı konusunda yapılan Londra Konferansı na Türk heyeti üyesi (1956), Avrupa Konseyi Kültür Eksperleri Komitesi’ne temsilci (1956-1959) ve komite başkanı (1959) olarak katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı kültürel dış münasebetler genel müdürlüğü (1960), Ortadoğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine ve rektörlüğüne atandı (1961). Birleşmiş Milletler genel kurul toplantısına ve Cenevre Milletlerarası Kızılhaç Komitesi’nde özel danışman (1967) ve aynı komitenin Viyana, İstanbul, Tahran konferanslarına üye olarak katıldı.

Başlıca eserleri: Ceza hukukunda af konusu üzerinde bir deneme (1944), Devletler hukukunda Birleşmiş Milletler Antlaşması ve tatbikatına göre millî yetki meselesi (1952), Uzay ve milletlerarası hukuk (1964), Devletler hukukuna giriş (2. cilt, 1965, 1968), Üniversite sorunları (1969), Lozan Barış Konferansı. (Tutanaklar-belgeler) 16 cilt, 1969-1973).

Daha yeni Daha eski