Sencer Divitçioğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Sencer DİVİTÇİOĞLU, iktisatçı ve öğretim üyesi (İstanbul 1927 – ).

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi, Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. İstanbul İktisat Fakültesinde doçent oldu. Fakülte kurulu tarafından profesörlüğe kabul edildi; fakat üniversite senatosu, fakülte kurulunun görüşüne uymadı. Divitçioğlu Danıştay’da açtığı davayı kazandı. Buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’ ndan profesörlük kararnamesi çıkmadı. Divitçioğlu profesörlüğe ancak 1976′da yükseltildi. 1975’ten itibaren B.Ü. İdari Bilimler Fakültesi’nde teorik iktisat dersleri okuttu. 1982′de 1402 sayılı yasaya dayanan istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından öğretim üyeliğine son verildi. Cambridge Üniversitesi ve Paris-Nanterrie’de davetli profesör olarak çalıştı.

Başlıca eserleri: İktisadî büyüme (1959), Mikro iktisat (3. bası 1971), Asya üretim tarzı ve osmanlı toplum yapısı (2. bası 1971), Üretim tarzı kavramı (1971).

 

Daha yeni Daha eski