Şevket Aziz Kansu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Şevket Aziz KANSU Hekim ve antropolog (Edirne 1903 – 10 Nisan 1983).

İstanbul Tıp Fakültesi’ni 1923 yılında bitiren Şevket Aziz Kansu, önce Ankara’nın Bâlâ ilçesinde hükümet tabibi olarak görev yaptı (1924-1926). İstanbul’a gelerek Tıp Fakültesi I. Dahiliye Kliniği’nde asistan oldu (1926). Paris’te Antropoloji Okulu’nu bitirdi (1929). Broca Antropoloji Laboratuvarı’nda çalıştı; antropoloji ve iç hastalıkları konularında profesör Georges Papillaut’nun yanında ihtisas yaptı. İstanbul Tıp Fakülteşi’nde kurulan Antropoloji Enstitüsü’nü müderris muavini (doçent) olarak yönetmeğe başladı (1929). Antropoloji dergisini çıkardı. 1933′-te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Antropoloji profesörü oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji ve Etnoloji kürsüsü profesörlüğüne atandı (1935). Aynı kürsüde ordinaryüslüğe yükseldi ve Antropoloji Enstitüsü’nün yöneticiliğine getirildi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanlığı yaptı (1942-1944). Ankara Üniversitesi’nin ilk rektörü olarak görev aldı (1946-1948). Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti’nin kurucularından olan Şevket Aziz Kansu, Türk Tarihi Kurumu’na da uzun yıllar başkanlık yaptı (1962-1972). Türkiye’de ve dış ülkelerde bilimsel araştırmaları ve tebliğleriyle sosyal konularda makaleler yayımladı; Türk Dil Kurumu, Türk Kanser Kurumu, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Türkiye Tıp Encümeni, Antropoloji, Etnoloji, Prehistorya ve Botohistorya Milletlerarası Kongreleri Daimi Meclisi, A-merika Fizik Antropolijştler Cemiyeti ü-yeliğinde bulundu. Roma ve Floransa Antropoloji cemiyetleri muhabir üyesi de olan Kansu, 1927 yılımdan bu yana çeşitli Avrupa ülkelerine bilimsel inceleme ve geziler yaptı.

Kansu Türkiye’de antropoloji bilimlerinin kurucusudur. Tek dal olarak başlattığı çalışmaların paleoantropoloji, fizik antropoloji, prehistorya ve etnoloji dallan olarak gelişmesinde katkısı büyüktür. Özellikle Ankara çevresindeki prehistorik a-raştırmalarla uğraşmış ve kurduğu Ankara Antropoloji Enstitüsü’ndeki laboratu-varlarda bulunan malzemelerin değerlendirilmesine çalışmıştır. Araştırma ve çalışmaları dış ülkelerde de ilgi uyandıran ve adı Encyclopaedia Britannica’ya geçen Kansu, 1972’de emekliye ayrıldı.

Başlıca eserleri: Antrepometri tetkikleri rehberi (1937), Antropoloji dersleri (1938), Prehistorya araştırmalar rehberi (1938), Etiyokuşu hafriyat raporu (1940), Türk Antropoloji Enstitüsü tarihçesi (1940), İnsanlığın kaynaklan ve ilk medeniyetler (1947), Gençlikte irade eğitimi ve büyük adamlar (1947), Rassengeschite der Türkei (Türkiye’de ırkların tarihi) 119681. Ayrıca Doğunun prehistoryası (1946) ve Avrupa’nın iskân tarihi (1950) adlı çevirileri vardır. Stone Age Cultures in Turkey (American Journal of Archaeology, cilt 51, nu. 3, 1947) ve Marmara bölgesi ve Trakya’da prehistoriU iskân tarihi bakımından araştırmalar 1950-1962 (Belleten, cilt 27, sayı 108, 1963) adlı makaleleri önemli çalışmaları arasındadır.

Daha yeni Daha eski