Şevket Gedikoğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Şevket GEDİKOĞLU, eğitimci, yönetici (Bulgaristan 1910 – Ekim 1990).

Rüştiye’yi bitirdi; iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Türkiye’ye kaçtı (1928). Konya Öğretmen Okulu’nu (1934), Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünü bitirdi (1936). İzmir – Kızılçullu Öğretmen Okulunda (köy enstitüsü) çalıştı. Pazarören Köy Enstitüsü’nde uzun süre öğretmen ve müdür olarak bulundu (1940-1947). Bu köy enstitüsünün kuruluşunu tamamladı. 1947’de enstitüden ayrıldı. Milli Eğitim müdürlüğü, özel okullar şube müdürlüğü, Kıbrıs eğitim danışmanlığı, halk eğitim genel müdürlüğü (1960-1964) yaptı; son görevi Ankara Kız Sanat Öğretmen Okulu öğretmenliğiydi. Gedikoğlu, birçok kitap yayımladı: Niçin eğitmen kursları ve köy enstitüleri (1949), İlköğretim çalışmalarımızda problemler, pratik tedbirler (1951), Halk eğitimi (1953), Halk eğitiminde örgütlenme ve sonuçlar (1966), Evreleri, getirdikleri ve yankılarıyle köy enstitüleri (1971).

Daha yeni Daha eski