Suat Hayri Ürgüplü Kimdir, Kısaca Hayatı, Biyografisi, Hakkında Bilgi

Suat Hayri ÜRGÜPLÜ Hukukçu, siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin onbirinci Başbakan’ı (Şam 1903-1981).

Şeyhülislâm Hayri Efendi’nin oğlu olan Ürgüplü, Galatasaray Lisesi’ni, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş (1926), Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Hakem Mahkemesi’nde çevirmenlik (1925J1929), İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde hâkimlik yapmıştı (1929-1932). Bu son görevinden sonra Kayseri milletvekili seçilmesiyle Ürgüplü’nün siyasi hayatı da başladı. 1943’te yine aynı ilden Parlamento’ya girdi ve II. Saraçoğlu Kabinesi’nde Gümrük ve Tekel (Gümrük ve İnhisarlar) bakanlığına getirildi (1943-1946). Bakanlığı sırasında kahve yolsuzluğu iddiasıyle hakkında meclis soruşturması açılan Ürgüplü, Türk siyasî tarihinde Yavuz-Havuz Olayı’ndan sonra Yüce Divan’a 1966’da Cumhurbaşkanı tarafından kontenjan senatörlüğüne atandı.

1950 seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak Parlamento’ya döndü. Bu dönemde Avrupa İstişari Meclisi’nde Türkiye heyeti başkanı olarak bulunuyordu. Dışişleri’-ndeki bu ilk görevinden sonra Bonn (1952), Londra (1955), Washington (1957), Madrid (1960) büyükelçisi olarak yurt dışında Türkiye’yi temsil etti. 1961 seçimlerinde Kayseri’den Senato üyesi, sonra da Senato başkanı seçildi. 1965’te İnönü Koalisyon Hükümeti’nin düşmesinden sonra, Cumhurbaşkanı tarafından partilerüstü bir hükümet kurmakla görevlendirilen Ürgüplü, Başbakan yardımcılığı ve Devlet bakanlığına Süleyman Demirel’i getirdi. Aynı yıl yapılan seçimlerden sonra da  1972’de II. Erim Hükümeti’nin istifası üzerine Cumhurbaşkanı kabineyi kurma görevini Ürgüplü’ye vermişti. Ancak kurduğu kabinede bazı değişiklikler yapması istenince istifa etti. 1972’de süresi dolduğu için senatörlüğü ve Parlamento’daki görevi sona erdi. Ürgüplü son yıllarını siyasetten uzak geçirdi.

Daha yeni Daha eski