Süheyl Ünver Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Süheyl ÜNVER Hekim, tıp tarihi ve deontoloji profesörü (İstanbul 1898-1986).

Membaül İrfan Rüştiyesi’nde ve Mercan İdadîsi’ndd okuduktan (1915) sonra Tıbbiye’ye giren Ünver, 1921’de hekim çıktı. Gureba Hastahanesi Cildiye bölümünde (1921-1923) ve Haseki Hastahanesi enfeksiyon ve iç hastalıkları kliniklerinde (1923 -1927) asistan olarak çalıştı. 1927’de hocası olan tedavi kliniği profesörü Âkil Muhtar Bey tarafından Fransa’ya gönderildi. Bir süre Paris’te Pitie Hastahanesi’nde Dr. Marcel Labbe’nin yanında çalışmalarını geliştiren Ünver, daha sonra Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi ecnebi asistanlığına atandı (1927-1929). Yurda dönüşünde profesör, agreje sınavını kazanarak tedavi kliniği ve farmakodinami kürsüsünde Âkil Muhtar Bey’in yardımcısı oldu (1930-1933). Üniversite reformundan sonra tıp tarihi ve deontoloji kürsüsüne geçen Ünver, aynı zamanda Tıp Tarihi Enstitüsü’nü kurmuş ve enstitünün başkanlığını yapmıştı. 1939’da profesör ve 1952’de ordinaryüs profesör oldu. Bu arada Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Türk minyatürü ve süslemesi öğretmenliğini de sürdürdü (1936-1955). 1967’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tıp tarihi ve deontoloji kürsüsü başkanlığına atandı. 1973’te emekli olduktan sonra özel arşiv ve kitaplarının bir bölümünü Süleymaniye Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü’ne bağışladı.

Çeşitli uluslararası kuruluşlara üye olan Ünver 1920’den bu yana Türk tıp tarihi, Türk minyatürcülüğü, hat ve süsleme sanatıyle ilgili türkçe ve yabancı dilde olmak üzere binlerce araştırma yapmış, makale, broşür ve kitap yazmış ve yayımlamıştır.

Başlıca eserleri: Tıp tarihi (Tarihten evvelki zamanda İslâm tababetine kadar) İ1933I, Selçuklular’da tababet tarihi M.939), Selçuk tababeti (1940), Türk tıp tarihi (1942), Tıp tarihi dersleri (1943), Umumi tıp tarihi (1943), Türkiye’de çiçek aşısı ve tarihi (1948), Tarih’te 80 türk yemeği (1948), Ressam Nakşi, hayatı ve e-serleri (1949), Ressam Leoni, hayatı ve eserleri (1949), Müzehhib Karamemi (1951), Fatih Sultan Mehmed’in ölümü ve hadiseleri üzerine bir vesika (1952), Fatih devri yemekleri (1952), Fatih Külliyesi Camii (1953), İstanbul’da sahabe kabirleri (1953), Fatih Sultan Mehmed ve babası ile oğlu (1953), Amasyalı Hamdullah Efendi ve tıp tarihimizdeki yeri (1953), Fatih devri saray nakışhanesi ve Baba Nakkaş çalışmaları (1958), 50 türk motifi (1967).

Daha yeni Daha eski