Şükrü Baban Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Şükrü BABAN, iktisatçı, öğretim üyesi ve gazeteci (İstanbul 1894-1959).

Galatasaray Sultanisini (1908), Paris Hukuk Fakültesi’ni ve Paris Serbest Siyasal Bilgiler Okulu’nu bitirdi. Türkiye’ye dönüşünde Hariciye Nezareti Matbuat Kalemi’nde görev aldı; sonra Mısır Fevkalâde Komiser vekilliği, Dahiliye Nezareti Kalemi Mahsus müdürlüğü yaptı. 1918’de memuriyetten ayrılarak Tercümanı Hakikat gazetesini satın aldı ve beş yıl bu gazetenin başyazarlığını yaptı; Cumhuriyet döneminde tekrar devlet hizmetine girerek Şeker ve Petrol İnhisarı hukuk müşaviri (1923), Mülkiye Mektebi iktisadi doktrinler ve içtimai iktisat profesörü (1926), Mülkiye Mektebi müdürü (1929-1936), İstanbul Üniversitesi iktisat ve iktisadi doktrinler ordinaryüs profesörü (1933) oldu.

Başlıca eserleri: İktisat dersleri (1943), İktisadî doktrinler (1945), Ekonomi politikası dersleri (1946), İktisat ilminin umumî prensipleri (1956).

Daha yeni Daha eski