Süleyman Barda Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Süleyman BARDA, iktisatçı ve öğretim üyesi (İstanbul 1915-2000).

Orta tahsilini Fransız Saint Benoit Lisesinde ve lise tahsilini de Galatasaray Lisesinde tamamladı(1935). Siyasal Bilgiler Okulunu bitirdi (1938). Cenevre Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent (1951) ve profesör (1961) oldu. 1968- 1982 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal
Bilimler Fakültesinde de her hafta dersler vererek bu Fakülte’nin kuruluş ve gelişmesine yardımcı oldu. 1984 yılı Şubat ayında yaş haddi dolayısiyle emekli oldu.

Başlıca eserleri: Altın meselesi (1954), Münakale ekonomisi (1984), Para ve kredi (1967), Makro ekonomiye giriş (2. bası 1971).

Daha yeni Daha eski