Türk Karikatür Kahramanları, Çizgi Kahramanları Hakkında Bilgi

Türkiye’de karikatürle ilgili zengin bir tip geleneği vardır. Karikatürümüzde ilk yerli tipleri oluşturan Cemal Nadir’dir. Bunun dışında Cemal Nadir özel tipler de yaratmıştır. Amcabey tipi bunların başında gelir. Akla kara, Dalkavuk, Dede ile torun. Salamon ve yeni zengin tiplerini de yaratmıştır. Ramiz’in Tombul teyze tipi ün kazanmıştır. Selma Emiroğlu’nun Kara kedi çetesi, Sururi Gümen’ in Canbaba, Altan Erbulak’ın Cafer ile Hürmüz, Oğuz Aral’ın Köstebek Hüsnü, Avanak Avni, Mıstık’ın Garibanlar ve Taş devri, Ferit Öngören’in Küçük adamlar, Cafer Zorlu’nun Asorti Raziye tipleri vardır.

Karikatürcülerimiz resimli romanlarda da başarılı tipler geliştirmişlerdir. Altan Erbulak’ın Kibar hırsız tipi, Oğuz Aral’ın Hayk Mammer, Utanmaz Adam, Şeref Haktanır tipleri bunların başlıcalarıdır. Turhan Selçuk Abdülcanbaz, Bedri Koraman Cicican tiplerini çizmişlerdir.

Daha yeni Daha eski