Vakur Versan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Vakur VERSAN, idare hukuku profesörü (İstanbul 1918 – 4 Nisan 2011).

High School’u, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni ve İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’ni bitirdi. 1942’de İstanbul Hukuk Fakültesi’nde İdare Hukuku kürsüsüne asistan oldu. Aynı kürsüde doçentliğe (1950) ve profesörlüğe (1961) yükseldi. 1950’den sonra bir süre Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde Türk siyasi ve idari teşkilâtı derslerini okuttu ve çeşitli ülkelerde bu konuda dersler ve konferanslar verdi.  İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yaptı (1982-1985).1961 Anayasasını hazırlayan ilim heyetinde görev alan Versan’ın türkçe ve İngilizce olmak üzere çeşitli kitap, etüt ve makaleleri ülkemiz dışında da yayımlanmıştır. Başlıca eseri Kamu yönetimi’dir (1955).

Daha yeni Daha eski