Winston Churchill Kısaca Hayatı, Kimdir, Kitapları, Hakkında Bilgi

Sir VVinston Leonard Spencer CHURCHILL, İngiliz devlet adamı ve yazar (Blenheim Palace, Oxfordshire 1874-Londra 1965).

1895′-te orduya girdi. Boerler savaşında esir düştü. Muhafazakâr Partiden milletvekili seçildi (1900). Fakat saf değiştirerek düşüncelerini benimsediği Liberal Partiye girerek Sömürgeler bakanı müsteşarı (1905-1908), Asçuith Kabinesinde Ticaret (1908-1910) ve İçişleri bakanı oldu (1910-1911). Uluslararası ilişkilerin tehlikeye girdiği bu yıllarda İngiliz donanmasının güçlenmesine çalıştı. Savaş patlayınca müttefiki S.S.C.B. ile bağlantıyı sağlayabilmek için, Çanakkale ve Boğazlar yolunun açılması gerektiğini ileri sürdü. Askeri yöneticilerin tepkisine rağmen girişilen saldırılar başarısızlığa uğrayınca bakanlıktan çekilmek zorunda kaldı. Koalisyon hükümetinde Lloyd George tarafından Cephane bakanlığına (1917), Harbiye ve Havacılık bakanlığına getirildi (1918). 1924’te tekrar Muhafazakâr Partiye girdi, Maliye bakanı oldu (1924-1929). 1939’da amirallik birinci lordluğuna ve 1940’ta N. Chamberlain m yerine Başbakanlığa getirildi. İ-kinci Dünya Savaşı’nda izlediği savaş politikası sayesinde özellikle Roosevelt ile kurduğu iyi ilişkiler. Müttefik Devletlerin güçlenmesini sağladı. İtalya’nın çöküşünden sonra Akdeniz ve Balkanlar’a kaydırmağa çalıştığı strateji konusunda Ruslar’la anlaştı. Ancak S.S.C.B.’nin burada hâkim duruma geçmesinden de çekiniyordu. Bu yüzden savaşın başından itibaren stratejik önemi büyük olan Türkiye’yi savaşa sokmağa çalıştı. Kahire ve Adana’da türk yöneticileriyle bu konuda yaptığı görüşmelerde, Türkiye’nin istediği askeri yardımı vermeğe de yanaşmadı. Savaş sonrası, Avrupa ülkelerinin birleşmesini sağlayan Kuzey Atlantik Paktı, Avrupa Konseyi gibi kuruluşların gerçekleşmesi için büyük çaba gösterdi. 1951 seçimlerinde tekrar iktidara geçti. 1955’te görevlerini A. Eden’e bırakarak siyasetten çekildi.

Başlıca eserleri: Life of Lord Randolph Churchill (Lord Randolph Churchill’in hayatı, 1906); The worlds crisis (Dünyanın geçirdiği buhran, 4 cilt, 1923-1929); Marlborough (4 cilt, 1933-1938); War memories (Savaş anıları, 6 cilt, 1948-1954).

Daha yeni Daha eski