Zeki Ragıp Yalım Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Zeki Ragıp YALIM, hekim (İstanbul 1899-1970).

Askeri Tıbbiye’-yi bitirince (1920) aynı yıl stajyer olarak Cülhane’ye girdi, sonradan asistanlığa seçildi. Kısa bir süre Yıldız ve Diyarbakır Askeri hastahanelerinin iç hastalıkları servislerinde çalıştıktan sonra askerlikten ayrıldı ve Sivas Hıfzıssıhha Müessesesi’ne atandı. 1926’da Amerika’da halk sağlığı öğrenimi gören Zeki Ragıp Yalım, 1933 üniversite reformunda hijyen (halk sağlığı) doçenti olarak Tıp Fakültesine girdi, 1941’de profesörlüğe yükseldi, daha sonra da kürsü başkanı oldu.

Başlıca eserleri: İklim, sağlık, kültür (1938); Spor, sagıiK, kültür (1938): Vücut bakımı (1944); Koruyucu tıb’da aile hekiminin önemi (1958); Biyolojik ajanlar devrinden toksik ajanlar devrine (1958).

Daha yeni Daha eski