Alfred Cortot Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CORTOT, Alfred-Denis (1877-1962)

Fransız besteci ve orkestra şefi. Güçlü yorumculuğuyla tanınmış, yaygın bir etki uyandıran müzik etkinlikleri göstermiştir.

26 Eylül 1877’de, İsviçre’nin Nyon kasabasında doğdu, 15 Haziran 1962’de Lausanne’da öldü. Küçük yaşta Paris’e gönderildi ve ilk piyano derslerini orada kızkardeşlerinden aldı. Daha sonra Paris Konservatu-varı’nda öğrenim gördü. Kısa zamanda başarılı bir piyanist olarak tanındı. Özellikle, Colonne ve Lamoureux’de verdiği konserlerde, Beethoven’in konçertolarını yorumlayışıyla dikkati çekti.

Bir süre, Almanya’da, Bayreuth’ta orkestra şefi yardımcılığı yaptı. 1902’de, Paris’te, La Societe de Festival Lyrique’i (Lirik Festival Derneği) kurdu ve Wagner’in Götterdâmmerung ile Tristan adlı operalarının bu kentte ilk kez sahnelenmesini gerçekleştirdi, izleyen yıllarda da, Societe des Concerts’i (Konser Derneği) ve Paris Orchestre Philharmonique’i kurdu ve özellikle çağdaş Fransız bestecilerini tanıtan konserler düzenledi.

1905’te, Jacques Thibaud ve Pau Casals’la oluşturdukları üçlü, uluslararası ün kazandı. 1917’de Paris Konservatuvarı yüksek piyano sınıfında öğretim gö-revlisiydi. Bir yıl sonra ise Ecole Normale de Musi-que’i kurdu. 1920’de çok başarılı olduğu öğretmenlik görevinden ayrıldı. Daha sonraki yıllarda ise, piyano tekniği ve Fransız piyano müziği tarihi üzerine önemli kitaplar yazdı. 1950’den sonra yaşamını Lausanne’da geçirdi.

Piyanist olarak büyük bir ün kazanan Cortot, orkestra yönetiminde de aynı ölçü de başarılı olmuştur. Repertuarı, Romantik ve çağdaş dönemlerin yapıtlarını kapsar. Yorumlarında, teknik kusursuzluğun yanı sıra, yoğun bir duyarlılık da gözlenir.

• YAPITLAR (başlıca): La Musique Française de piano, 2 cilt, 1930 ve 1932, (“Fransız Piyano Müziği”); Cours d’interpretation, 1937, (“Yorumlama Üzerine Dersler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara