Andreas Bertalan Schwarz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Andreas B. SCHWARZ, Alman hukukçusu (Budapeşte 1886-Freiburg 1953).

Hukuk öğrenimini Budapeşte Üniversitesi’nde yaptı. Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nde 1912’de doçent olan Schwarz, 1913’da Roma hukuku, medenî hukuk ve mukayeseli medenî hukuk profesörlüğüne atandı. Daha sonra Freiburg Üniversitesi’ne geçti (1929-1933). Türk Hükûmeti’nin çağrısı üzerine 1934’te İstanbul Hukuk Fakültesi medenî hukuk profesörlüğüne atanan ve Türkiye’de modern medeni hukuk öğretisine büyük katkıları oian Schvvarz, ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Türkçeye çevrilen başlıca eserleri: Aile hukuku (1942), Medenî hukuka giriş (1942), Roma hukuki! dersleri (1943), Borçlar hukuku dersleri (1948).

Daha yeni Daha eski